Algemene voorwaarden en gedragsregels

Algemene Voorwaarden / Gedragsregels DogSports4Fun

 • Deze algemene voorwaarden / gedragsregels zijn van toepassing op alle workshops en trainingen van DogSports4Fun.
 • Door inzending van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden / gedragsregels.
 • Inschrijving voor een workshop of training is pas definitief na het ontvangen van het inschrijfformulier door DogSports4Fun.
 • Inschrijving voor een workshop of training verplicht tot betaling. De betaling dient uiterlijk tien dagen voor aanvang van de workshop of training te zijn voldaan aan DogSports4Fun/HUS4Fun, u ontvangt hiervoor een factuur. Contante betaling kan alleen met nadrukkelijke toestemming van DogSports4Fun.
 • Bij te late betaling kan de plaats in de workshop of training komen te vervallen.
 • Deelnemers kunnen zich tot 10 dagen voor datum workshop of training kosteloos afmelden, daarna wordt er geen geld meer gerestitueerd.
 • Mocht een deelnemer toch verhinderd zijn, dan kan zijn of haar plaats ingenomen worden door een andere persoon, uitsluitend na overleg met en toestemming van DogSports4Fun. Indien de vervanging niet correct is verlopen, behoudt DogSports4Fun zich het recht voor om deze deelnemer voor aanvang van de activiteit te weigeren.
 • Deelname aan de activiteiten van DogSports4Fun is ten allen tijde voor eigen risico van de deelnemer.
 • Iedere deelnemer (hond en baas) dient WA verzekerd te zijn.
 • DogSports4Fun is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, diefstal of beschadiging van goederen.
 • De deelnemers (hond en baas) moeten in goede conditie zijn en de hond dient de verplichte inentingen of een titerbepaling te bezitten. Bij twijfel over de gezondheid van mens of hond, kan DogSports4Fun deelnemers uitsluiten van deelname.
 • De honden dragen tijdens de activiteiten van DogSports4Fun een niet slippende halsband of een tuig. Slipkettingen, prikbanden en andere correctiemiddelen zijn niet toegestaan. Fysieke correcties zijn evenmin toegestaan, de instructeur zal zo nodig aanwijzingen geven hoe om te gaan met eventueel ongewenst gedrag.
 • Loopse teven worden niet toegelaten, tenzij het geen probleem is voor de andere deelnemende honden. DogSports4Fun is hier bepalend in.
 • Baas en hond dienen de basis van de gehoorzaamheid te beheersen.
 • Deelnemers gaan zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten. Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen door onzorgvuldig gebruik, dan kan dat verhaald worden op de veroorzaker.
 • DogSports4Fun hecht grote waarde aan goede omgangsvormen; tussen mensen onderling, honden onderling en tussen mens en hond. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden en die van hun honden. DogSports4Fun kan bij ongewenst gedrag besluiten baas en hond uit te sluiten van (verdere) deelname. Onder ongewenst gedrag kan worden gerekend agressie naar mens en/of dier. DogSports4Fun beslist wat ongewenst gedrag is.
 • De honden dienen aangelijnd te blijven, zowel tijdens de workshop als daarbuiten.
 • Men dient zoveel mogelijk de persoonlijke zone van de honden te respecteren. Aangelijnde honden laat men niet aan elkaar snuffelen en zeker niet met elkaar spelen, ter voorkoming van conflicten.
 • Men aait andermans hond(en) alleen na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
 • DogSports4Fun heeft hart voor de natuur en verwacht dat ook van haar deelnemers. Daarom wordt afval in de afvalbak gedeponeerd en let men goed op open vuur. Rokers doven hun rookwaar zeer zorgvuldig!
 • Deelnemende honden kunnen hun behoeften doen op plekken waar dat is toegestaan. Indien de honden hun behoeften buiten deze plaatsen doen, ruimen hun bazen dit op.
 • DogSports4Fun behoudt zich het recht voor de activiteiten wegens weersomstandigheden, ziekte van instructeur of andere onvoorziene omstandigheden te annuleren of voortijdig te stoppen. Er zal dan een nieuwe datum worden vastgesteld om de activiteit alsnog door te laten gaan of het inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.
 • Per activiteit geldt een minimaal aantal deelnemers, dit verschilt per activiteit en locatie. Mochten er te weinig deelnemers zijn, dan biedt DogSports4Fun een alternatief aan of restitueert het geld.
 • Voor activiteiten die in samenwerking met derden worden georganiseerd, gelden er aanvullende voorwaarde, deze staan vermeld bij de betreffende activiteit.
 • DogSports4Fun behoudt zich het recht voor om foto’s of ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens de door haar georganiseerde activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden van DogSports4Fun op de website en op social media, tenzij uitdrukkelijk is verzocht dit niet te doen.
 • Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en gelden alleen voor die specifieke situatie

 

 

DogSports4Fun – Alle rechten voorbehouden